Geýip bolýan masturbasiýa kubogy doly awtomatiki - SAT00044

Gysga düşündiriş:

Ynkylap masturbasiýa käsämiz bilen tanyşdyrmak - dynç alşyňyzy täze derejä çykarmak üçin döredilen geýilýän enjam.Innowasiýa aýratynlyklary we ýokary hilli materiallary bilen bu önüm, garaşyşyňyzdan has ýokarydyr.


 • Ölçegi:320mm * 83mm
 • Material:TPE, ABS
 • Elektrik üpjünçiligi:USB zarýad bermek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlyklary

  Ölçegi 320mm * 83mm
  Material TPE, ABS
  Elektrik üpjünçiligi USB zarýad bermek
  Geýip bolýan
  Doly awtomatiki çekip bolýar
  Doly awtomatiki öwrüm
  Frequygylygyň 10 görnüşi
  IPX7 suw geçirmeýän

  Önümiň beýany

  Ölçegi 320mm * 83mm, doly awtomatiki käsämiz eliňize amatly ýerleşmek we aňsatlyk bilen hereket etmäge mümkinçilik berýän ajaýyp ululykdyr.Enjam çydamlylygy we ýumşak, ýylmanak duýgyny üpjün etmek üçin TPE we ABS kombinasiýasy bilen guruldy.

  Geýip bolýan masturbasiýa käsämiz aňsat götermek üçin USB zarýad bilen üpjün edilýär.Diňe islendik USB portuna dakyň we islän wagtyňyz, islendik ýerde üznüksiz dynç alyň.Geýip bolýan dizaýn, amatly pursatda başdan geçirmäge mümkinçilik berýän ýolda ulanmak üçin amatly edýär.

  SAT00044 (1)
  SAT00044 (6)

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Önümimizi aýratynlaşdyrýan zat, onuň doly awtomatiki teleskoping we swivel funksiýalary.Diýmek, käsäniň intensiwligini we ugruny islegleriňize görä aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.Bir düwmä degip, deňi-taýy bolmadyk jyns tejribesinden lezzet alyp bilersiňiz.

  Masturbasiýa kubogymyzda 10 dürli ýygylyk sazlamasy bar, saýlamak üçin dürli duýgular üpjün edilýär.Leumşak, köşeşdiriji massaagey ýa-da has güýçli, güýçli massaagey isleseňiz, önümlerimiz aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler.

  Mundan başga-da, käselerimizde täsirli IPX7 suw geçirmeýän reýting bar.Diýmek, gündelik dynç alyş düzgüniňize täze bir ölçeg goşup, hammamda ýa-da duşda howpsuz ulanyp bilersiňiz.

  Biz bilen habarlaşyň

  Umuman aýdanyňda, geýip bolýan masturbasiýa käsämiz amatlylygy, köp taraplylygy we ajaýyp hili birleşdirýän ajaýyp önümdir.Doly awtomatiki, çekip bolýan we aýlanýan enjamlarymyz bilen iň soňky jyns tejribesinden lezzet alyň.Dürli ýygylyk sazlamalary we IPX7 suwa garşylygy bilen, islegleriňize laýyk tejribe berip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler